Hoppa till sidans innehåll

Discgolf


Vad är discgolf/frisbeegolf?

Discgolf är sporten med de inspirerande utmaningarna. Discgolf är mycket lätt att börja spela, men samtidigt mycket svårt att bemästra. Det gäller att kontrollera en discs flykt mot banans hinder och svårigheter och med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen.

När man kastar gäller det att ge discen en roterande rörelse, som stabiliserar dess flykt, samt fart framåt. Genom att utnyttja hela kroppen kan man efter lite träning åstadkomma bra kast genom att tänka på att ge discen spinn (rotation) och tänk dig att du kastar discen längs med en fiktiv vertikal vägg som discen ska rulla på.

Försök göra dina kaströrelser så enkla som möjligt. Försök att plocka bort onödiga rörelser för att få en så renodlad rörelse som möjligt. Kastet består av fart, spinn, vinkel, lutning, höjd och riktning.

Fart: Den utgångshastighet man ger discen. Kan variera från i det närmaste 0 m/s till upp mot 40 m/s (ca 140 km/h) bland de bästa i världen.

Spinn: Discens rotation i horisontalled. Discen kan snurra medsols eller motsols.

Vinkel: Discens lutning i sidled, alltså den sida av discen som lutar nedåt (vänster/"hyzer", höger/"anhyzer").

Lutning: Discens lutning i riktningsled; upp (positiv)/ner (negativ).

Höjd: Kastets riktning i höjdled.

Riktning: Kastets riktning i horisontalled (vänster/höger) Ett kast med hyzer-vinkel ger en kurva från höger till vänster för högerhänta backhandskastare. Ett kast med anhyzer-vinkel ger en kurva från vänster till höger för högerhänta backhandskastare.

 

Utkast & inspel

Utkastet är det kast som du gör från varje håls utkastplats. Det är oftast ett kast där du behöver använda dig av förhållandevis stor kraft för att nå långt. Detta får dock inte ske med följd att precisionen blir lidande. Det är oftast bättre att komma 10 meter kort än 10 meter snett. Vid utkastet kan du använda dig av ett backhandgrepp eller ett forehandgrepp.

Vanligtvis använder man sig av en ansats, för att bygga upp en bra rytm och fart i kaströrelsen. Ansatsens fart bör vara ungefär i snabb promenadtakt, men kan vara långsammare eller snabbare. Spring inte. Vanligtvis tar spelarna 4-6 steg i ansatsen, men på kortare hål kan det räcka med 2-3 steg. Ansatsen ska mynna i en baksvingsposition då man står på höger fot (för högerhänta backhandkastare) med kastarmen sträckt bakåt så långt som möjligt.

Från baksvingspositionen drar man discen i kastriktningen, samtidigt som man roterar höft ochöverkropp i högervarv. Den svepande kaströrelsen börjar med att armen är helt rak och sträckt bakåt så långt det går, sedan drar man discen i en rak linje i kastriktningen. Armen böjs då den passerar framför bålen för att återigen sträckas då armen rör sig framåt. Rörelsen kan jämföras med den man gör då man försöker starta en gräsklippare med dragsnöre. Då armen är helt sträckt släpps discen. Själva släppet är viktigt att göra i rätt ögonblick och så rent att discen inte fladdrar. Vid släppet ger man den sista fartökningen av discen med hjälp av handleden. Här får även discen sin spinn. Då discen är släppt fullföljer man rörelsen med en eftersving då höger arm fortsätter bakåt.

 

Grundläggande spelregler

Se till att fairway är fri från människor och djur innan du kastar. Utkastet görs med den stödjande foten inom en zon 3 meter bakom utkastmarkeringen. Efter att discen har släppts är det tillåtet att stiga över markeringen.

Platsen för nästföljande kast sker från discens främre del, som markeras med en minidisc. Vid kastet skall den stödjande foten placeras inom 30 cm rakt bakom markeringsdiscen. Ansats är tillåten. Det är även tillåtet att stiga ut med ena foten åt sidan, dock ej närmare korgen.

Den spelare som är längst från korgen kastar alltid först. Marken framför markeringen får beröras direkt efter det att discen har kastats. Vid puttar (kast kortare än 10 meter från korgen) får man inte stiga över markeringen förrän full balans uppvisats.

Se även de kompletta reglerna på www.frisbeesport.se.

Uppdaterad: 24 MAR 2018 14:05 Skribent: Susann Bergström

Postadress:
Bålsta FK - Frisbee
Anders Mikkola, Skymningsvägen 8
74638 Bålsta

Besöksadress:
Viby skogen
74637 Bålsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: balstafrisbee@gmail....